Płatności

Przypominamy, że termin płatności mija 10 dnia każdego mięsiąca !

Wpłat można dokonywać na miejscu w biurze szkoły, badź przelewem na konto:

SZKOŁA ARTYSTYCZNA:
Iwona Kuśnierz
Wiśniowa 8G, 58-100 Wiśniowa
Numer konta bankowego:
56 2490 1044 0000 4200 1291 2244

SZKOŁA TAŃCA:
Bartłomiej Górski
ul. Spółdzielcza 3/8, 58-100 Świdnica
Numer konta bankowego:
49 2490 0005 0000 4000 8534 9750