Kontakt

Akademia Rozwoju Talentów
Iwona Kuśnierz
ul. Spółdzielcza 14
(D.H.Świdniczanin)
58-100 Świdnica
e-mail: art.swidnica@gmail.com

telefon   +48 518 186 636 – Basia Rudnicka

Przypominamy, że płatności za dany miesiąc dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca! Obowiązuje opłata stała, bez względu na wypadającą liczbę zajęć w miesiącu. Zajęcia odrabiane są tylko i wyłącznie w przypadku nieobecności instruktora, bądź w przypadku choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim. Informujemy, że zajęcia mogą się też odbyć z innym instruktorem, który zostanie podstawiony na zastępstwo.

Wpłat można dokonywać tylko przelewem na podany poniżej numer konta:

Iwona Kuśnierz
Wiśniowa 8G
58-100 Wiśniowa

Numer konta bankowego:
56 2490 1044 0000 4200 1291 2244

Za pojedyncze zajęcia indywidualne wpłaty można dokonać również gotówką.